>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA BEIDAUD
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
               
         
Secretar general
pc(1,0)
     
           
           
         
             
           
Compartimentul buget venituri
pe(1,2)
 
Biroul registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei
pe(3,0) ce(2,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul cheltuieli
pe(2,0)
 
Compartimentul biblioteca
ce(1,0)
             
           
                             
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,1)
                         
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 37/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 3)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 3, vacante 0)
 
TOTAL  posturi:  16 (ocupate 13, vacante 3)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI BEIDAUD
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 37/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     CAMBURI CONSTANTIN    
2 viceprimar                     PASATA STERICA    
Secretar general
3       secretar general   S         VRISCU IOANA  
Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei
4       inspector I superior S VRISCU COSTICA 5  
5       inspector I principal S POPESCU ELENA 3  
6       referent I superior M JIANU MARIA 4  
7       guard G GHENCIULESCU MARIANA 2  
8       muncitor necalificat 1 G POPESCU VICTOR 5  
Compartiment biblioteca
9       bibliotecar 1 M POPESCU SMARANDA 5  
Compartiment buget venituri
10       inspector I principal S COSTEA VASILICA -DANIELA 5  
11       inspector I principal S vacant    
12       referent III superior M vacant    
Compartiment cheltuieli
13       referent I superior M DUZA VIOREL  
14       inspector I principal S ENE MARIANA 3  
Compartiment asistență socială
15       inspector I principal S MIHAI ANA-MARIA 3  
16       inspector III superior S vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 3
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 3
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 16
CAMBURI CONSTANTIN
primar

      LS