• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beidaud: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 12/13-05-2024 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Beidaud, județul Tulcea, organigrama, numărul de personal și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență 19-05-2024    - -
HCL 11/13-05-2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru ” Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice,, în localitatea Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, județul Tulcea 19-05-2024    - -
HCL 10/13-05-2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism pentru ” Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice,, în localitatea Beidaud, comuna Beidaud, județul Tulcea 19-05-2024    - -
HCL 9/13-05-2024 privind modificarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului de contabilitate care să asigure satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Beidaud, județul Tulcea 19-05-2024    - -
HCL 8/13-05-2024 privind aprobarea devizului general -rest de executat și a devizului general- actualizat ale obiectivului de investiții ,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,, 19-05-2024    - -
HCL 7/26-03-2024 privind alegerea președintelui de ședință 03-04-2024    - -
HCL 6/26-03-2024 privind organigrama, numărul de personal și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Beidaud, județul Tulcea 03-04-2024    -
HCL 5/26-03-2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud 03-04-2024    -
HCL 4/23-02-2024 privind aprobarea participarii in Programul Regional Sud-Est (PR Sud-Est) 2021-2027- cu proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE - SCOALA GIMNAZIALA BEIDAUD”, precum și aprobarea D.A.L.I.-ul, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici aferenti 03-03-2024    -
HCL 3/23-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2024 03-03-2024    -
HCL 2/23-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2024 03-03-2024    -
HCL 1/30-01-2024 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Beidaud, judetul Tulcea pentru anul scolar 2024-2025 08-02-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină