• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beidaud: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 9/21-02-2020 privind majorarea nivelului cotizatiei pentru activitatea din Departamentul administrativ al U.A.T Beidaud datorata Filialei Tulcea a A.Co.R. 03-03-2020 -
HCL 8/21-02-2020 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Beidaud 03-03-2020 -
HCL 7/21-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2020 03-03-2020 -
HCL 6/21-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2020 03-03-2020 -
HCL 5/21-02-2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2019 03-03-2020 -
HCL 4/15-01-2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020 20-01-2020
HCL 3/15-01-2020 privind conferirea Diplomei de fidelitate si premierea cuplului care sărbătoreste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 20-01-2020 -
HCL 2/15-01-2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Beidaud, judetul Tulcea pentru anul scolar 2020-2021 20-01-2020 -
HCL 1/15-01-2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural (cămin cultural) din localitatea Beidaud, comuna Beidaud, județul Tulcea 20-01-2020
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină