• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beidaud: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 22/23-06-2022 privind aprobarea înființării și delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beidaud 27-06-2022    -
HCL 21/23-06-2022 privind aprobarea implementării proiectului ,,Achiziție tractor,, 27-06-2022    -
HCL 20/23-06-2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Beidaud 27-06-2022    -
HCL 19/16-05-2022 privind modificarea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului urbanism cu A.D.L.I. STEJARU-BEIDAUD 21-05-2022    - -
HCL 18/16-05-2022 privind contractarea finanțării...proiectului,,Dezvoltare sistem de supraveghere video și rețea de internet gratuit în comuna Beidaud, județul Tulcea,, 21-05-2022    -
HCL 17/16-05-2022 privind Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 21-05-2022    - -
HCL 16/24-03-2022 privind Insușire Acord de cooperare cu ADI Stejaru - Beidaud 18-04-2022    - -
HCL 15/24-03-2022 privind Aprobarea devizului general al obiectivului de investiție ,, Inființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale in comuna Beidaud, județul Tulcea,, 18-04-2022    -
HCL 14/24-03-2022 privind Aprobarea modificărilor și completărilor aduse HCL nr.1 din 11.01.2022 18-04-2022    -
HCL 13/24-03-2022 privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 18-04-2022    - -
HCL 12/24-03-2022 privind Aprobarea Situației Financiare(încheierea contului de execuție) pentru anul 2021 18-04-2022    - -
HCL 11/24-02-2022 privind Desemnare consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Beidaud 21-03-2022    - -
HCL 10/24-02-2022 privind Actualizarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră a comunei Beidaud 21-03-2022    -
HCL 9/24-02-2022 privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022 al activităților finanțate integral din venituri proprii 21-03-2022    - -
HCL 8/24-02-2022 privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022 21-03-2022    - -
HCL 7/10-02-2022 privind Însușirea Contractului de sponsorizare nr. 30 din 31.01.2022, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul comunei Beidaud a sumei de 296.658 lei cu titlu de sponsorizare; 07-03-2022    -
HCL 6/10-02-2022 privind Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni; 07-03-2022    - -
HCL 5/10-02-2022 privind Revocarea parțială a Hotărârii nr.31 din 10.12.2021 a Consiliului local al comunei Beidaud; 07-03-2022    - -
HCL 4/10-02-2022 privind Constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al comunei Beidaud, al domnului Nane Cătălin, ca urmare a demisiei 07-03-2022    - -
HCL 3/10-02-2022 privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție “Puțuri de alimentare cu apă și branșamente la sistemele de alimentare cu apă din comuna Beidaud, județul Tulcea” 07-03-2022    -
HCL 2/10-02-2022 privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție “Modernizare străzi in localitatea Beidaud și localitatea Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, județul Tulcea” 07-03-2022    -
HCL 1/11-01-2022 privind aprobarea modificarilor aduse ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA 16-01-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local