• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beidaud: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 10/16-03-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 21-03-2023    -
HCL 9/16-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare in Comuna Beidaud, județul Tulcea”, in cadrul PNRR- COMPONENTA C15: Educație REFORMA 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate INVESTIȚIA 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate- Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare 21-03-2023    - -
HCL 8/16-03-2023 privind aprobarea participării U.A.T.COMUNA BEIDAUD la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, precum și a documentației tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Centrul multifuncțional Beidaud” 21-03-2023    -
HCL 7/16-03-2023 privind contractarea finantarii si participarea UAT Comuna Beidaud in cadrul “Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice”, desfasurat de Administratia Fondului pentru Mediu, cu propunerea de proiect avand ca titlu “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice- Scoala Gimnaziala Beidaud”, aprobarea DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici 21-03-2023    -
HCL 6/16-03-2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitare din Comuna Beidaud, județul Tulcea”, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor, in vederea depunerii in cadrul PNRR- Componenta 15- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 21-03-2023    -
HCL 5/13-02-2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 35 din 6.10.2022, respectiv aprobarea Caracteristicilor principale, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obirectivul de investiții,,Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea,,; 18-02-2023    - -
HCL 4/13-02-2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Beidaud, judetul Tulcea pentru anul scolar 2023-2024 18-02-2023    - -
HCL 3/02-02-2023 privind alegerea președintelui de ședință 12-02-2023    - -
HCL 2/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii al consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 12-02-2023    -
HCL 1/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud 12-02-2023    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină