• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Beidaud: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 14/05-02-2024 constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul atribuirii contractului de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente proiectului ,, Dezvoltare sistem de supraveghere video și rețea de internet gratuit în comuna Beidaud, județul Tulcea,, 10-02-2024    - -
Dispoziţia 13/05-02-2024 constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul atribuirii contractului de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente proiectului,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare din comuna Beidaud, județul Tulcea,, 10-02-2024    - -
Dispoziţia 2/26-01-2024 convocare în ședință extraordinara a consilierilor locali 10-02-2024    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină