• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Beidaud

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
9 21-02-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2020 Convocare in sedinta privind majorarea nivelului cotizatiei pentru activitatea din Departamentul administrativ al U.A.T Beidaud datorata Filialei Tulcea a A.Co.R. da 2020-02-28 -
8 21-02-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2020 Convocare in sedinta privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Beidaud da 2020-02-28 -
7 21-02-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2020 Convocare in sedinta privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2020 da 2020-02-28 -
6 21-02-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2020 Convocare in sedinta privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2020 da 2020-02-28 -
5 21-02-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/13-02-2020 Convocare in sedinta privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2019 da 2020-02-28 -
4 15-01-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 privind convocarea in sedinta ordinara privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020 da 2020-01-16
3 15-01-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 privind convocarea in sedinta ordinara privind conferirea Diplomei de fidelitate si premierea cuplului care sărbătoreste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - 2020-01-16 -
2 15-01-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 privind convocarea in sedinta ordinara privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Beidaud, judetul Tulcea pentru anul scolar 2020-2021 da 2020-01-16 -
1 15-01-2020 CERNEA VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 privind convocarea in sedinta ordinara privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural (cămin cultural) din localitatea Beidaud, comuna Beidaud, județul Tulcea da 2020-01-16
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină