• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Beidaud

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
33 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Rectificarea unui act de stare civila - 2020-02-28 - -
32 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Inventar functii sensibile - 2020-02-28 - -
31 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Numirea responsabililor cu idntificarea functiilor sensibile - 2020-02-28 - -
30 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Constituire comisie paritara a functionarilor publici - 2020-02-28 - -
29 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Desemnare consilier de etica - 2020-02-28 - -
28 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Aprobare cod etic si de integritate - 2020-02-28 - -
27 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Aprobare R.O.I –aparat de specialitate - 2020-02-28 - -
26 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Aprobare R.O.F –aparat de specialitate - 2020-02-28 - -
25 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Aprobarea organizarii, implementarii si mentinerii unui sistem de control managerial al Primariei com.Beidaud - 2020-02-28 - -
24 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Angajare cu CIM-asist.personal - 2020-02-28 - -
23 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Acordare aj.de urgenta - 2020-02-28 - -
22 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Acordare aj.de urgenta - 2020-02-28 - -
21 26-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Modificare ASF - 2020-02-28 - -
20 13-02-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Convocare in sedinta da 2020-02-28 -
19 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Acordare aj.de urgenta - 2020-02-04 - -
18 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Acordare stimulant educational - 2020-02-04 - -
17 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Acordare stimulant educational - 2020-02-04 - -
16 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire indemniz-pers. cu handicap - 2020-02-04 - -
15 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire indemniz-pers. cu handicap - 2020-02-04 - -
14 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire indemniz-pers. cu handicap - 2020-02-04 - -
13 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire indemniz-pers. cu handicap - 2020-02-04 - -
12 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire indemniz-pers. cu handicap - 2020-02-04 - -
11 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire indemniz-pers. cu handicap - 2020-02-04 - -
10 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
9 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
8 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
7 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
6 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
5 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
4 31-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Stabilire salariu-asist.personal - 2020-02-04 - -
3 17-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar Desemnare persoana pentru CFP - 2020-01-17 - -
2 09-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2019 da 2020-01-16 -
1 07-01-2020 CAMBURI CONSTANTIN, primar privind convocarea in sedinta ordinara da 2020-01-16 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină