• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Beidaud

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
156 10-11-2023 CULINA MIHAI, primar individualizarea indemnizațiilor demnitarilor, a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beidaud începând cu 1 ianuarie 2024 - 2023-11-15    - - -
155 10-11-2023 CULINA MIHAI, primar individualizarea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beidaud începând cu luna noiembrie 2023 - 2023-11-15    - - -
154 01-11-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință ordinară a consilierilor locali da 2023-11-15    - - -
153 31-10-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor de urgență - 2023-10-31    - - -
152 31-10-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub formă de tichete - 2023-10-31    - - -
151 31-10-2023 CULINA MIHAI, primar suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-31    - - -
150 31-10-2023 CULINA MIHAI, primar încetare ajutor social - 2023-10-31    - - -
149 31-10-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor social - 2023-10-31    - - -
148 20-10-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință ordinară a consilierilor locali da 2023-10-31    - - -
147 16-10-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei E.M. avănd funcția de execuție de inspector, grad profesional superior, clasa I, gradația 4 - 2023-10-31    - - -
146 16-10-2023 CULINA MIHAI, primar rectificare act de stare civilă - 2023-10-19    - - -
145 04-10-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință ordinară a consilierilor locali da 2023-10-12    - - -
144 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar transformarea postului ca urmare a promovării în grad superior , respectiv în Inspector, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Cheltuieli - 2023-10-03    - - -
143 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar stabilirea salariului unor salariați contractuali, conform salariului minim brut pe țară garantat la plată - 2023-10-03    - - -
142 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03 Abrogată de dispoziţia Nr. 151/2023
- -
141 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
140 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor de urgență - 2023-10-03    - - -
139 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar încetare supliment pentru combustibili solizi - 2023-10-03    - - -
138 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar modificare alocație pentru sustinerea familiei - 2023-10-03    - - -
137 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar încetare alocație pentru sustinerea familiei și recuperare sume încasate necuvenit - 2023-10-03    - - -
136 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar încetar alocație pentru sustinerea familiei - 2023-10-03    - - -
135 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare alocație pentru sustinerea familiei - 2023-10-03    - - -
134 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar modificare alocație pentru sustinerea familiei - 2023-10-03    - - -
133 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar încetare acordare ajutor social și recuperare sume încasate necuvenit - 2023-10-03    - - -
132 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor social - 2023-10-03    - - -
131 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor social - 2023-10-03    - - -
130 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar încetare acordare ajutor social - 2023-10-03    - - -
129 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
128 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
127 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
126 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
125 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub fomă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
124 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
123 29-09-2023 CULINA MIHAI, primar acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale - 2023-10-03    - - -
122 25-09-2023 CULINA MIHAI, primar constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examen de promovare în grad superior - 2023-10-03    - - -
121 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar încetare supliment pentru combustibil solid - 2023-09-06    - - -
120 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar încetare supliment pentru combustibil solid - 2023-09-06    - - -
119 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor de urgență - 2023-09-06    - - -
118 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor de urgență - 2023-09-06    - - -
117 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar încetare ajutor social și alocație pentru susținerea familiei - 2023-09-06    - - -
116 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar încetare ajutor social și alocație pentru susținerea familiei - 2023-09-06    - - -
115 31-08-2023 CULINA MIHAI, primar acordare ajutor de urgență - 2023-09-06    - - -
114 29-08-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință ordinară a consilierilor locli da 2023-09-06    - - -
113 31-07-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea unui ajutor de urgență - 2023-08-02    - - -
112 31-07-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-08-02    - - -
111 31-07-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei - 2023-08-02    - - -
110 31-07-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea ajutorului social și modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-08-02 Abrogată de dispoziţia Nr. 159/2023
- -
109 31-07-2023 CULINA MIHAI, primar rectificarea unui act de stare civilă - 2023-08-02    - - -
108 13-07-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social și alocație - 2023-07-17    - - -
107 04-07-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință a consilierilor locali da 2023-07-17    - - -
106 30-06-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului al ajutor de urgență - 2023-06-30    - - -
105 30-06-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului al ajutor de urgență - 2023-06-30    - - -
104 30-06-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea dreptului la indemnizație lunară a doamnei P.S. persoană cu handicap - 2023-06-30    - - -
103 21-06-2023 CULINA MIHAI, primar virări de credite bugetare în cadrul acelorași capitole bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Beidaud pentru anul 2023 - 2023-06-28    - - -
102 06-06-2023 CULINA MIHAI, primar constituirea comisiei de recepție pt.,,Amenajare parc și teren de sport în comuna Beidaud, județul Tulcea,, - 2023-06-16    - - -
101 31-05-2023 CULINA MIHAI, primar convocarea în ședinta ordinară a consilierilor locali da 2023-06-16    - -
100 26-05-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea sprijinului pentru nou născut pe baza de tichet social pe suport electronic - 2023-05-26    - - -
99 26-05-2023 CULINA MIHAI, primar stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor alimentare tranșa V din cadrul POAD 2018-2021 către persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate - 2023-05-26    - - -
98 26-05-2023 CULINA MIHAI, primar angajarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2023-05-26    - - -
97 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor de urgență - 2023-05-26    - - -
96 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor de urgență - 2023-05-26    - - -
95 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor de urgență - 2023-05-26    - - -
94 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor de înmormântare - 2023-05-26    - - -
93 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale - 2023-05-26    - - -
92 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei - 2023-05-26    - - -
91 25-05-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-05-26 Abrogată de dispoziţia Nr. 112/2023
- -
90 18-05-2023 CULINA MIHAI, primar reluare contract de muncă în funcția de asistent personal pentru minor cu handicap grav - 2023-05-26    - - -
89 18-05-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea dreptului la indemnizație lunară - 2023-05-26    - - -
88 16-05-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință a consilierilor locali da 2023-05-26    - -
87 10-05-2023 CULINA MIHAI, primar constituirea echipei de proiect si aprobarea procedurii interne privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru persoanele prevazute la art. 16 alin. 1 si 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice - 2023-05-15    - - -
86 10-05-2023 CULINA MIHAI, primar acordare sprijin pentru nou - născuți pe baza de tichete sociale pe suport electronic dnei D.A. - 2023-05-10    - - -
85 28-04-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea cu caracter reparator a drepturilor salariale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Beidaud - 2023-05-04    - - -
84 28-04-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea drepturilor salariale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Beidaud - 2023-05-04    - - -
83 28-04-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor social - 2023-05-04    - - -
82 28-04-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea acordării ajutorului social - 2023-05-04    - - -
81 28-04-2023 CULINA MIHAI, primar încetarea acordării ajutorului social - 2023-05-04    - - -
80 28-04-2023 CULINA MIHAI, primar încetare supliment pentru încălzire R.M. - 2023-05-04    - - -
79 27-04-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință a consilierilor locali da 2023-05-04    - -
78 31-03-2023 CULINA MIHAI, primar acordare drept la ajutor de urgență P.L. - 2023-04-03    - - -
77 31-03-2023 CULINA MIHAI, primar angajarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav L.F. pt.G.G. - 2023-04-03    - - -
76 31-03-2023 CULINA MIHAI, primar încetare supliment pentru combustibili solizi - 2023-04-03    - - -
75 31-03-2023 CULINA MIHAI, primar încetare acordare ajutor social T.P. - 2023-04-03    - - -
74 31-03-2023 CULINA MIHAI, primar desemnarea persoanei responsabile cu primirea prin mijloace electronice a informațiilor privind ridicarea măsurilor asiguratorii de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți sau de către instanță - 2023-04-03    - - -
73 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
72 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
71 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
70 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
69 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
68 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
67 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
66 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
65 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
64 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
63 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
62 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
61 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
60 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
59 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
58 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
57 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
56 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
55 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
54 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
53 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social - 2023-03-16    - - -
52 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16 Abrogată de dispoziţia Nr. 150/2023
- -
51 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
50 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
49 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
48 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
47 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
46 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
45 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16 Abrogată de dispoziţia Nr. 110/2023
- -
44 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
43 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și a alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
42 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
41 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
40 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
39 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
38 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
37 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16 Abrogată de dispoziţia Nr. 111/2023
- -
36 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
35 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
34 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
33 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar modificarea alocației pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
32 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social - 2023-03-16    - - -
31 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
30 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social - 2023-03-16    - - -
29 16-03-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei - 2023-03-16    - - -
28 08-03-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință ordinară a consilierilor locali da 2023-03-16    - -
27 07-03-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei A.G. - 2023-03-08    - - -
26 07-03-2023 CULINA MIHAI, primar rectificarea unui act de stare civilă - 2023-03-08    - - -
25 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale dnei A.G. - 2023-03-01    - - -
24 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar angajarea cu contract individual de muncă a doamnei G.R. în funcția de asitent personal pentru minora cu handicap grav G.M.N. - 2023-03-01    - - -
23 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri și încetarea suplimentului pentru energie de la N.P. - 2023-03-01    - - -
22 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri și încetarea suplimentului pentru energie de la C.I. - 2023-03-01    - - -
21 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri și încetarea suplimentului pentru energie de la C.G. - 2023-03-01    - - -
20 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri de la D.R. - 2023-03-01    - - -
19 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar rectificarea unui act de stare civilă - 2023-03-01    - - -
18 28-02-2023 CULINA MIHAI, primar înființare poprire asupra a 1/3 din venitul net reprezentând salariul de asistent personal al persoanei cu handicap grav al doamnei V.T. - 2023-03-01    - - -
17 20-02-2023 CULINA MIHAI, primar desemnare persoană responsabilă cu completarea și transmiterea în revisal - 2023-03-01    - - -
16 13-02-2023 CULINA MIHAI, primar rectificarea unui act de stare civilă - 2023-02-14    - - -
15 13-02-2023 CULINA MIHAI, primar organizarea Controlului Financiar Preventiv - 2023-02-14    - - -
14 03-02-2023 CULINA MIHAI, primar convocare în ședință a consilierilor da 2023-02-08    - -
13 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar rectificarea unui act de stare civilă C.I. - 2023-01-31    - - -
12 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri de la dna.S.C. - 2023-01-31    - - -
11 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri de la dl.P.L.-C. - 2023-01-31    - - -
10 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri de la dna.N.E. - 2023-01-31    - - -
9 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri de la dna.N.D. - 2023-01-31    - - -
8 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind recuperarea sumei ce reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și/sau combustibili petrolieri de la dl. S.G. - 2023-01-31    - - -
7 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar angajarea cu contract individual de muncă a doamnei D.S. în funcția de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav D.V. - 2023-01-31    - - -
6 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar acordarea dreptului la ajutor social N.P. - 2023-01-31    - - -
5 31-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind rectificarea unui act de stare civilă - 2023-01-31    - - -
4 27-01-2023 CULINA MIHAI, primar privind convocarea în ședință extraordinară a consilierilor locali da 2023-01-31    - -
3 19-01-2023 CULINA MIHAI, primar stabilire listă suplimentară pentru distribuirea produselor alimentare tranșa V din cadrul Programului POAD 2018-2021 către persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate - 2023-01-19    - - -
2 19-01-2023 CULINA MIHAI, primar constituire Unitate Locală de Sprijin la nivelul U.A.T. Beidaud - 2023-01-19    - - -
1 03-01-2023 CULINA MIHAI, primar acoperirea din excedentul anilor precedenți, cu suma de 109.223,12 lei a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la finele anului 2022 - 2023-01-04    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină