Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 COSTEA VASILICA -DANIELA inspector Compartiment buget venituri da
2 DUZA VIOREL referent Compartiment cheltuieli da
3 ENE MARIANA inspector Compartiment cheltuieli da
4 GHENCIULESCU MARIANA guard Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei -
5 JIANU MARIA referent Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei da
6 MIHAI ANA-MARIA inspector Compartiment asistență socială da
7 POPESCU SMARANDA bibliotecar Compartiment biblioteca -
8 POPESCU VICTOR muncitor necalificat Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei -
9 POPESCU ELENA inspector Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei da
10 VRIŞCU COSTICĂ inspector Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei da
11 VRIŞCU IOANA secretar general secretar general da