Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 COSTEA VASILICA -DANIELA inspector principal Compartiment buget venituri da
2 DUZA VIOREL referent superior Compartiment cheltuieli da
3 ENE MARIANA inspector principal Compartiment cheltuieli da
4 GHENCIULESCU MARIANA guard Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei -
5 JIANU MARIA referent superior Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei da
6 MIHAI ANA-MARIA inspector principal Compartiment asistență socială da
7 POPESCU SMARANDA bibliotecar Compartiment biblioteca -
8 POPESCU VICTOR -
9 POPESCU ELENA inspector principal Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei da
10 VRIŞCU COSTICĂ inspector superior Birou registrul agricol, urbanism,administrare domeniul public si privat al comunei da
11 VRIŞCU IOANA secretar general al comunei secretar general al comunei da