Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Beidaud care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 8240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 0 6690 0 0 1450
5 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 6237 0 3 1450
6 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 6393 0 0 1450
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6686 0 0 1450
8 referent clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 5831 583 0 1450
9 referent clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 5689 0 347 1450
10 bibliotecar 1, gradaţia 5 2899 0 347 1450
11 guard, gradaţia 2 2849 0 347 1450
12 muncitor necalificat 1, gradaţia 5 2342 0 347 1450


CAMBURI CONSTANTIN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 28-02-2020   utilizator: 91