• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beidaud

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
22 15-06-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea înființării și delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beidaud da 2022-06-15  
21 15-06-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea implementării proiectului ,,Achiziție tractor,, da 2022-06-15  
20 15-06-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Beidaud da 2022-06-15  
19 10-05-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind modificarea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Urbanism cu A.D.L.I. Stejaru-Beidaud - -   - -
18 10-05-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind contractarea finanțării...proiect,, Dezvoltare sistem supraveghere video și rețea de internet gratuit în comuna Beidaud, județul Tulcea,, - -   - -
17 10-05-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni - -   - -
16 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Insușire Acord de cooperare cu ADI Stejaru - Beidaud - -   - -
15 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea devizului general al obiectivului de investiție ,, Inființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale in comuna Beidaud, județul Tulcea,, - -   - -
14 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea modificărilor și completărilor aduse HCL nr.1 din 11.01.2022 - -   - -
13 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli - -   - -
12 24-02-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea Situației Financiare(încheierea contului de execuție) pentru anul 2021 - -   - -
11 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Desemnare consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Beidaud - -   - -
10 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Actualizarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră a comunei Beidaud - -   - -
9 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022 al activităților finanțate integral din venituri proprii - -   - -
8 21-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022 - -   - -
7 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Însușirea Contractului de sponsorizare nr. 30 din 31.01.2022, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul comunei Beidaud a sumei de 296.658 lei cu titlu de sponsorizare; - -   - -
6 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni; - -   - -
5 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Revocarea parțială a Hotărârii nr.31 din 10.12.2021 a Consiliului local al comunei Beidaud; - -   - -
4 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al comunei Beidaud, al domnului Nane Cătălin, ca urmare a demisiei - -   - -
3 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție “Puțuri de alimentare cu apă și branșamente la sistemele de alimentare cu apă din comuna Beidaud, județul Tulcea” - -   - -
2 10-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind Aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție “Modernizare străzi in localitatea Beidaud și localitatea Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, județul Tulcea” - -   - -
1 03-01-2022 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea modificarilor aduse ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local