• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beidaud

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
3 27-01-2023 CULINA MIHAI, Primar; privind alegerea președintelui de ședință - -   - -
2 27-01-2023 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului local al comunei Beidaud pe anul 2023 da 2023-01-27   -
1 27-01-2023 CULINA MIHAI, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local ala comunei Beidaud pe anul 2023 da 2023-01-27   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină